3 MÔN NGHỆ THUẬT THÚ VỊ ĐỂ GIA ĐÌNH TRẢI NGHIỆM CÙNG NHAU

Nghệ thuật là một loạt những hoạt động khác nhau, mang tính đặc biệt của con người và những sản phẩm do những hoạt động đó tạo ra và là công cụ tuyệt vời nhất giúp trẻ học tập một cách tối ưu và thiết thực nhất. Thông qua đó, các em có thể học […]

Điều Kỳ Diệu Mang Tên Giáo Dục Phần Lan Tại Kiddifeet

Early Childhood Education (ECE) – Giáo dục mầm non từ những năm tháng đầu đời là thế mạnh của đất nước hạnh phúc Phần Lan, bởi ở đó tập hợp những tinh hoa giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, tất cả dành cho trẻ em. Tương tự tại Kiddifeet, chúng tôi cam kết […]